Kasacja pojazdów Chociwel

Kasacja pojazdów to proces, którym zajmujemy się w Maraf od wielu lat, ułatwiając naszym Klientom procedury związane z legalnym pozbyciem się niesprawnego auta. Za każdy pojazd proponujemy godziwą, natychmiastową zapłatę. Dbamy również o wszystkie formalności, przyjmując pojazdy z niezbędną dokumentacją i wydając właściwe oświadczenia potrzebne do wyrejestrowania pojazdu i rozwiązania umowy ubezpieczania OC. Poza tym prowadzimy też skup złomu oraz skup metali kolorowych.

 

Co jest potrzebne do kasacji pojazdów?

Aby oddać pojazd do kasacji, właściciel powinien zadbać o to, aby auto miało czytelne znaki identyfikacyjne (nr VIN) i tablice rejestracyjne. Niezbędny będzie też:

  • Dowód osobisty właściciela pojazdu,
  • Karta pojazdu,
  • Dowód rejestracyjny pojazdu,
  • Pisemne upoważnienie współwłaściciela pojazdu,
  • Wpis do ewidencji lub KRS – w przypadku auta firmowego.

Po dostarczeniu tych dokumentów i zakończeniu kasacji wydajemy właścicielowi pojazdu zaświadczenie o demontażu, unieważniony dowód rejestracyjny, unieważnioną kartę pojazdu i tablice rejestracyjne. To właśnie na podstawie dostarczonego kompletu dokumentów możemy wydać stosowne dokumenty potwierdzające utylizację przyjętego auta. W przeciwnym razie proces ten przebiegałby niezgodnie z prawem lub znacznie by się wydłużył.

Jeśli zależy Ci na sprawnej, bezpiecznej i zgodnej z prawem kasacji pojazdów, to nie mogłeś trafić lepiej! Jako skup surowców wtórnych Maraf działamy z poszanowaniem dla środowiska naturalnego oraz czasu naszych Klientów. Proponujemy sprawną kasację pojazdów wszelkich marek.