Prace rozbiórkowe

Rozbiórka metalowego Grupa MARAF zajmuje się demontażem maszyn, ciągów technologicznych, konstrukcji stalowych. Dzięki posiadaniu specjalistycznych maszyn, narzędzi oraz doświadczonych pracowników gwarantujemy szybkie i skuteczne wykonanie zlecenia. Wytworzone w wyniku prac odpady są w całości zagospodarowywane przez naszą firmę.
Posiadamy bogate doświadczenie w demontowaniu konstrukcji stalowych; wykonywaliśmy zlecenia na rzecz takich podmiotów jak: HOMANIT Krosno Odrzanskie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A., Zakłady Chemiczne Zachem w Bydgoszczy, Gdyńska Stocznia Remontowa „Nauta" i inne.