Obrót surowcami wtórnymi

W naszej firmie specjalizujemy się w obrocie surowcami wtórnymi. Jesteśmy przygotowani do tego, by przyjmować złom metalowy w ilościach hurtowych i detalicznych. Zajmujemy się nie tylko skupem i sprzedażą, ale też odzyskiwaniem surowców z różnych przedmiotów. W tym celu podejmujemy się kasacji pojazdów. Posiadamy także narzędzia do cięcia metalu, co pozwala nam odzyskiwać złom z dużych konstrukcji. Przyjmujemy też zlecenia na prowadzenie prac rozbiórkowych. W trakcie ich trwania również odzyskamy cenne surowce i przewieziemy je na teren złomu!

 

Na czym polega obrót surowcami wtórnymi?

Przetwórstwo surowców wtórnych ma ogromne znaczenie w dłuższej perspektywie czasu i pozwala ograniczyć wykorzystania pierwotnych produktów – a więc przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów. W ten sposób można zmniejszyć także ilość odpadów na składowiskach śmieci.

Podstawowym elementem obrotu surowców wtórnych, jest recykling, który składa się z segregacji, rozdrabniania, mycia i suszenia. Sortowanie polega na oddzieleniu poszczególnych rodzajów tworzyw sztucznych, np. kasacja pojazdów wymaga odpowiednio wcześniejszego wyselekcjonowania, czy jakieś części można poddać regeneracji i ponownie wykorzystać. Następnie odpady poddawane są rozdrobnieniu za pomocą młynów nożowych i sitek separujących odpady zgodnie z ich wielkością.

Odpady rozdrabnia się na wymiar kilku milimetrów. Bardzo często nasz skup metali kolorowych wcześniej je myje w specjalnych wannach, ponieważ są zanieczyszczone. Kolejny etap to suszenie w suszarniach i wirówkach.

 

Jakie zalety ma obrót surowcami wtórnymi?

Obrót surowcami wtórnymi, którego podejmujemy się w Maraf, to działanie, które pozwala przede wszystkim zmniejszyć naturalne wydobycie złóż i zapobiec składowaniu ogromnych ilości śmieci na wysypiskach. Warto pamiętać, że produkowanie nowych elementów wymaga wcześniejszego pozyskania materiału, z którego ma powstać. Złoża naturalne powoli się jednak kończą, dlatego tak ważne jest, aby stosować tzw. gospodarkę drugiego obiegu!

W Maraf kompleksowo podchodzimy do powierzonych nam zadań, dbając przy tym o środowisko naturalne. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.